Filmy

Ocena palpacyjna mięśni

Automasaż w zespole bolesnego barku

Automasaż w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego

Automasaż w dolegliwościach bólowych kręgosłupa odcinek szyjny

Automasaż w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowo krzyżowego

Automasaż w dolegliwościach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupa

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych stawu biodrowego – odcinek 1

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych stawu biodrowego – odcinek 2

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych stawu biodrowego – odcinek 3

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych barku – odcinek 1

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych barku – odcinek 2

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych barku – odcinek 3

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa – odcinek 1

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa – odcinek 2

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa – odcinek 3

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych piersiowego odcinka kręgosłupa – odcinek 1

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych piersiowego odcinka kręgosłupa – odcinek 2

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych piersiowego odcinka kręgosłupa – odcinek 3

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa – odcinek 1

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa – odcinek 2

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa – odcinek 3

Film 1 Opieka koordynowana – system identyfikacji pacjentów do badań bilansowych.

Film 2 Opieka koordynowana – organizacja pracy w przychodni.

Film 3 Opieka koordynowana – tworzenie efektywnego zespołu.

Film 4 Opieka koordynowana – przygotowanie systemu IT.

Film 5 Opieka koordynowana – metody zapraszania pacjentów do programów medycznych.

Film 6 Opieka koordynowana – Przykładowe scenariusze prowadzenia rozmów z pacjentami.

Film 7 Opieka koordynowana – wsparcie pacjenta w realizacji IPOM.

Film 8 Opieka koordynowana – Organizacja edukacji dla pacjentów.

Film 9 Opieka koordynowana – Postępowanie po hospitalizacji.

Zamknij

Ocena palpacyjna mięśni

Ocena palpacyjna mięśni w ramach rekomendacji PTF, PTMR i KLR w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych kręgosłupa, stawu biodrowego i zespole bolesnego barku.

04:44 Ocena na tylno-górnej powierzchni krętacza większego kości udowej
05:44 Ocena na powierzchni przyśrodkowej uda, 10 cm powyżej szpary stawu kolanowego
06:57 Ocena na krętarzu mniejszym kości udowej
08:05 Ocena na guzowatości pośladkowej kości udowej
08:55 Ocena na kolcu biodrowym tylnym górnym
09:48 Ocena na kolcu biodrowym przednim górnym
10:50 Ocena na brzegu bocznym kości krzyżowej
11:38 Ocena na części przyśrodkowej wargi wewnętrznej talerza kości biodrowej
12:38 Ocena na żebrach chrzęstnych 1-5 w okolicy mostka
14:40 Ocena na kącie górnym łopatki
15: 28 Ocena na wyrostu kruczym łopatki
16:22 Ocena na guzku większym kości ramiennej
17:20 Ocena na wyrostkach poprzecznych kręgów szyjnych C3-6
18:20 Ocena na wyrostkach poprzecznych dwóch pierwszych kręgów szyjnych C1-2
19:40 Ocena na brzegu bocznym łopatki
20:04 Ocena na brzegu przyśrodkowym łopatki
21:02 Ocena na grzebieniu guzka większego kości ramiennej
22:01 Ocena na bocznej powierzchni wyrostków kolczystych Th 5-7
22:57 Ocena na żebrach chrzęstnych VI-VIII
23:53 Ocena na wardze zewnętrznej talerza kości biodrowej w najwyższym punkcie
24:41 Ocena na trójkątnym początku grzebienia łopatki
25:35 Ocen na krawędzi górnej grzebienia łopatki
26:28 Ocena na powierzchni górnej części barkowej obojczyka
27:24 Ocena na guzowatości naramiennej kości ramiennej

  • Rekomendacje w zakresie fizjoterapii zespołów bólowych kręgosłupa
  • Rekomendacje w zakresie fizjoterapii w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego
  • Rekomendacje w dolegliwościach bólowych w zespole bolesnego barku
Zamknij

Automasaż w zespole bolesnego barku

Film stanowi instruktaż automasażu w zespole bolesnego barku. Opisuje jakie mięśnie i tkanki miękkie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe barku a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne tkanki miękkie i mięśnie wchodzące między sobą w zależności strukturalne aby wykonać pełna sesję automasażu.

00:00 – 01:45 Wiadomości wprowadzające
01:46 Część praktyczna:
01:46 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcję stawu barkowego
02:38 Automasaż w celu normalizacji mięśni dźwigaczy żeber i mięśnia prostownika grzbietu
05: 58 Automasaż w celu rozluźnienia mięśnia nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego i obłego mniejszego
7:38 Automasaż w celu normalizacji mięśni pochyłych i przywrócenie prawidłowej funkcji splotu ramiennego
8:40 Automasaż w celu normalizacji mięśnia piersiowego większego
10:16 Automasaż mięśnia naramiennego w celu rozluźnienia mięśnia czworobocznego grzbietowego

Zamknij

Automasaż w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego

Film stanowi instruktaż automasażu stawu biodrowego. Opisuje do czego z czasem prowadzą dolegliwości bólowe na tle zwyrodnieniowym w obrębie biodra jak np. zmniejszenie zakresu ruchu w stawie, wzrostu osłabienia mięśni, stopniowej utraty stabilnej i zrównoważonej postawy ciała czy zaburzeń lokomocji. Opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w stawie biodrowym a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu.

00:00 – 02:27 Wiadomości wprowadzające
02:28 Część praktyczna:
02:28 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcję stawu biodrowego

Zamknij

Automasaż w dolegliwościach bólowych kręgosłupa odcinek szyjny

Film stanowi instruktaż automasażu odcinka szyjnego kręgosłupa. We wprowadzeniu opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w odcinku szyjnym a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu.

00:00 – 04:33 Wiadomości wprowadzające
04:34 Część praktyczna:
04:34 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcje odcinka szyjnego kręgosłupa
04:35 Automasaż w celu normalizacji mięśni dźwigacza łopatki
05:58 Automasaż w celu normalizacji żeber i mięśnia prostownika grzbietu w odcinku szyjnym kręgosłupa
7:14 automasaż w celu normalizacji mięśni pochyłych i przywrócenia prawidłowej funkcji splotu ramiennego

Zamknij

Automasaż w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowo krzyżowego

Film stanowi instruktaż automasażu odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w tym odcinku kręgosłupa a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu. Jasno przyczyny bólów kręgosłupa w tym odcinku autorzy podają ciężką pracę fizyczną, wykonywanie czynności powtarzalnych, niewłaściwą postawę, dźwiganie ciężarów, wydłużony czas przebywania w pozycji siedzącej bądź stojącej.

00:00 – 03:15 Wiadomości wprowadzające
03:16 Część praktyczna:
03:16 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcję kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
03:24 Automasaż mający na celu normalizację mięśnia gruszkowatego i biodrowo-lędźwiowego
7:13 Normalizacja napięcia więzadła krzyżowo-guzowego

Zamknij

Automasaż w dolegliwościach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupa

Film stanowi instruktaż automasażu odcinka piersiowego kręgosłupa. Opisuje jakie mięśnie wpływają w sposób bezpośredni lub pośredni na dolegliwości bólowe w odcinku piersiowym a następnie pokazuje jak kolejno rozmasować poszczególne mięśnie aby wykonać pełna sesję automasażu. Autorzy zwracają uwagę, że wzrost ryzyka dolegliwości bólowych ma miejsce u osób otyłych, prowadzących siedzący tryb życia i jest powiązany z innymi zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, w tym wadami postawy.

00:00 – 02:48 Wiadomości wprowadzające
02:49 Część praktyczna:
02:49 Kolejność opracowania tkanek miękkich wpływających na funkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
02:54 Automasaż normalizujący napięcie mięśnia najszerszego grzbietu
06:11 Automasaż mięśnia naramiennego w celu rozluźnienia mięśnia czworobocznego grzbietu
07:31 Automasaż powięzi piersiowo-lędźwiowej
08:32 Automasaż normalizujący napięcie mięśnia prostownika grzbietu w odcinku piersiowym kręgosłupa

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych stawu biodrowego – odcinek 1

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych stawu biodrowego – odcinek 2

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych stawu biodrowego – odcinek 3

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych stawu biodrowego.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych barku – odcinek 1

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych barku.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych barku – odcinek 2

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych barku.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych barku – odcinek 3

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych barku.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa – odcinek 1

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa – odcinek 2

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa – odcinek 3

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych piersiowego odcinka kręgosłupa – odcinek 1

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupa.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych piersiowego odcinka kręgosłupa – odcinek 2

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupa.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych piersiowego odcinka kręgosłupa – odcinek 3

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych odcinka piersiowego kręgosłupa.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa – odcinek 1

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa – odcinek 2

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Plan usprawniania w zakresie zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa – odcinek 3

Film przedstawia zestaw ćwiczeń usprawniających w dolegliwościach bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa.

Seria filmów przygotowana w ramach projektu pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS.

Zamknij

Film 1 Opieka koordynowana – system identyfikacji pacjentów do badań bilansowych.

Jak przygotować się do organizacji opieki koordynowanej w jednostce POZ.

Praktyczne rozwiązania dla przychodni dotyczące systemu identyfikacji pacjentów do badań bilansowych, programów profilaktycznych oraz opieki nad pacjentami chorymi przewlekle.

Zamknij

Film 2 Opieka koordynowana – organizacja pracy w przychodni.

Jak przygotować się do organizacji opieki koordynowanej w jednostce POZ.

Organizacja pracy w przychodni, wskazówki dotyczące budowy harmonogramu pracy lekarza, dostosowanego do danej populacji.

Zamknij

Film 3 Opieka koordynowana – tworzenie efektywnego zespołu.

Jak przygotować się do organizacji opieki koordynowanej w jednostce POZ.

Tworzenie efektywnego zespołu, gabinetu koordynacji, określenie stref i harmonogramu prac personelu przychodni.

Zamknij

Film 4 Opieka koordynowana – przygotowanie systemu IT.

Jak przygotować się do organizacji opieki koordynowanej w jednostce POZ.

Przygotowanie systemu IT w zakresie budowy formularzy wywiadu z pacjentem, indywidualnej karty opieki nad pacjentem oraz profilaktycznych badań bilansowych.

Zamknij

Film 5 Opieka koordynowana – metody zapraszania pacjentów do programów medycznych.

Metody zapraszania pacjentów do udziału w programach medycznych.

Metody zapraszania pacjentów do udziału w programach medycznych, obejmujących profilaktyczne badania bilansowe, programy profilaktyczne i zarządzanie chorobą (DM). Aktywne podejście całego zespołu.

Zamknij

Film 6 Opieka koordynowana – Przykładowe scenariusze prowadzenia rozmów z pacjentami.

Metody zapraszania pacjentów do udziału w programach medycznych.

Metody zapraszania pacjentów do udziału w programach medycznych, obejmujących profilaktyczne badania bilansowe, programy profilaktyczne i zarządzanie chorobą (DM). Przykładowe scenariusze prowadzenia rozmów z pacjentami.

Zamknij

Film 7 Opieka koordynowana – wsparcie pacjenta w realizacji IPOM.

Praca z pacjentem przewlekle chorym – zarządzanie chorobą (DM).

Praca w gabinecie koordynatora z osobami przewlekle chorymi i wsparcie pacjenta w realizacji indywidualnego planu opieki medycznej (IPOM).

Zamknij

Film 8 Opieka koordynowana – Organizacja edukacji dla pacjentów.

Praca z pacjentem przewlekle chorym – zarządzanie chorobą (DM).

Organizacja edukacji dla pacjentów i interwencji behawioralnych. Tworzenie bazy tematycznej, budowa modelu edukacji i przygotowanie materiałów wspierających.

Zamknij

Film 9 Opieka koordynowana – Postępowanie po hospitalizacji.

Informator dla pacjenta z zakresu wybranych świadczeń medycznych.

Film odpowiada na pytania jak ważna jest karta informacyjna ze szpitala, co należy z nią zrobić, kiedy umowić się na wizytę do lekarza POZ, jak interpretować zalecenia poszpitalne i w jaki sposób przygotować się na wizytę do lekarza POZ, jak interpretować zalecenia poszpitalne i w jaki sposób przygotować się i rozpocząć plan leczenia.

Wróć do góry
Skip to content